+ 95 1 640 399 [email protected]
Select Page

ဧဒင်ရိပ်မြုံဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်

အစီအစဉ် ဧဒင်ရိပ်မြုံဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်။
ရည်မှန်းချက် ရေရှည်တည်တန့်ပြီးဘက်စုံ ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် မသန်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်သော နယ်ပယ်တွင် ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်ဆောင် နေရန်နှင့် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များကို အမြဲဖြန့်ဝေပေးနေသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရန်။
အကြောင်းပြချက် ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် အမြဲတမ်းတက်ကြွ နိုးကြားရန်၊ မေတ္တာထားရန်၊ ကျွမ်းကျင်မှုထိမ်းသိမ်းမြှင့်တင်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီသောဝန်ဆောင်မှုများကို တာဝန်စတင်ဆောင်ရွက် ချိန်မှ အနားယူသည့်အထိ မသန်စွမ်းသူများအားပေးရန်လိုပါသည်။ သင်တန်းအမျိုးမျိုးမှ ဧဒင်ရိပ်မြံု၏ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်များကို ထပ်ခါထပ်ခါသိလာရသည်မှာ စီမံ ခန့်ခွဲမှုအပိုင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှု။ ပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် နည်းစနစ်များ၊ ဘာသာစကားနှင့် အိုင်တီကဏ္ဍများတွင် တိုးတက်ရန် အထူးလိုအပ်နေပါသေးသည်။ အဖွဲ့၏လုပ် ဆောင်ချက်အကောင်းဆုံးအနေအထားရောက်လာရန်အတွက် ဧဒင်ရိပ်မြံုအနေဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးသည့်နည်းစနစ်နှင့်အရည်အသွေးများမြှင့်တင်ရန်သာမက စိမံနှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင် ရာကဏ္ဍများတွင်လည်း တိုးတက်ရန်လိုပါသည်။ ကျောင်း၏လုပ်ငန်းအားလုံးကို အသေးစိတ်ကြီးကြပ်စမ်းစစ်ရန်၊ အထူးပညာရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကဏ္ဍများတွင် အမြဲ တိုးတက်ရန်၊  စီမံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် တာဝန်ယူမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိသောအုပ်ချုပ်မှုရှိရန်လိုပါသည်။ ဤအချက်များက ဧဒင်ရိပ်မြံုအနေဖြင့် မိမိဂတိဂဝတ် ပြုထားသော ပရဟိတလုပ်ငန်းကို ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ဧဒင်ရိပ်မြံုအနေဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ခိုင်လုံသောအထောက်အထား၊ သုတေသနများရှိရန်လိုပါသည်။ ထိုအချက်များက မိမိသွားလိုသောလမ်း ကြောင်းမှမလွဲဘဲလျှောက်လှမ်းစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်သာမက မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အလှူရှင်များကိုလည်း ထင်သာမြင်သာဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အဆိုပြုလွှာရေး သည့်အခါလည်း အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။ ဧဒင်ရိပ်မြံု၏အောင်မြင်ထိရောက်မှုကို သိသာထင်ရှားစေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်လေ့လာခြင်းများလည်းပြုလုပ်ရန်လိုပါသည်။ ရေတိုစီမံချက်များကို အားကိုးပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့်အနေအထားမှ မိမိခြေထောက်ပေါ် မိမိရပ်တည်လာနိုင်ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးဗျူဟာ အသေအခြာချမှတ်ရန် လိုပါသည်။ ရေရှည်စီမံချက်များနှင့် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးနည်းလမ်းကောင်းများသည် ဧဒင်ရိပ်မြံုရေရှည်တည်တန့်အောင်မြင်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ အနည်းငယ်သော မိဘများ၏ပါ၀င်မှုသာ သေခြာနေသည့်အတွက် လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အားစိုက်ပြီးလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ ရေရှည်လက်တွဲနိုင်မည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ကိုရှာဖွေမိတ်ဖွဲ့ရန်လိုပါသည်။
ပန်းတိုင် အဖွဲ့အစည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှု သုတေသနနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း ၀င်ငွေရလုပ်ငန်း
ရည်ရွယ်ချက် ၀န်ထမ်းများနှင့် လုပ်အားပေးသူများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန်၊ အရည်အချင်း ပြည့်မှီ သော ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်း သေခြာစေရန်၊ ကောင်းမွန်ကြောင်း အထောက်ထား ခိုင်မာစေရန် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖြစ်စဉ်နှင့် မူဝါဒများသည် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီ ရန်၊ အရည်အသွေး အာမခံရန်။ လှုပ်ရှားမှုများကို ပြန်လည်သုံး သပ်ပြီး သင်္ခန်းစာယူရန်၊ နိုင်ငံတကာစံနှန်းနှင့် ညှိရန်၊ အထောက် အထားခိုင်လုံသော အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းရန်။ ရေရှည်အတွက် ခိုင်မာသော ငွေကြေး ရှာဖွေစုဆောင်းမှု ရှိလာရန်။ လုံခြုံလာရန်။
အဓိက လှုပ်ရှားမှု ၀န်ထမ်းခန့်ထားရေးနှင့် ရွေးချယ်ရေးစီမံမှု၊ သင်တန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်များ။ အသင်းအဖွဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ စမ်းစစ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည် ဖေါ်ခြင်း (ငွေကြေး၊ စီမံ၊ လူစွမ်းအား၊ အုပ်ချုပ်မှု) ပြန်လည်သုံးသပ်မည့် အစီအစဉ်နိုင်ငံတကာ လုပ်အားပေးများ၊ သုတေသနနှင့် အိုင်အီးစီမံချက်၊
လေ့လာရေးခရီးနှင့် သင်ယူခြင်း
ဘဏ္ဍာရေးအစီအမံ
ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း စီမံချက်၀င်ငွေရလုပ်ငန်းများ
စျေးကွက်တွင် တိုးဝင်ခြင်း