+ 95 1 640 399 [email protected]
Select Page

မသန်စွမ်းသက်ငယ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် မိဘပံ့ပိုမှု။

အစီအစဉ် မသန်စွမ်းသက်ငယ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် မိဘပံ့ပိုမှု။
ရည်မှန်းချက် မသန်စွမ်းကလေးများ၏  စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပြည့်အဝရရှိရန်အတွက် လိုအပ်နေသော ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အခြား ၀န်ဆောင်မှုများကို ရရှိစေခြင်းဖြင့် မသန်စွမ်းကလေးများ၏ အလားအလာ အပြည့်အဝ တိုးတက်လာမှု ကို သေချာစေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ မသန်စွမ်းကလေးများပြုစုနည်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများကို မိသားစုဝင်များ၊ အဓိကပြုစုသူများနှင့် အခြားလိုအပ်သောသူများအား ဖြန့်ဝေပေးခြင်း ဖြင့် မသန်စွမ်းသူများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန်။
အကြောင်းပြချက် ကလေး၏ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အကျုံးဝင်လာမှု၊ ကြီးထွားရင့်ကျက်လာမှုနှင့် ဘဝတန်ဖိုးသိလာနိုင်ရေးတို့တွင် မိဘများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ သို့သော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်၏ အသရေရှုတ်ချမှု၊ အမြင်လွဲမှားမှုများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့်ရင်ဆိုင်နေကြသည့် မသန်စွမ်းမိဘများအတွက် လိုအပ်သော ထောက်ပံ့မှုများပေးရန် အစီအစဉ်အလွန်နည်း ပါနေပါသေးသည်။ ယနေ့အထိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်နှင့် မွေးပြီးကာလများတွင် ခိုင်မာအကျိုးရှိသော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုစနစ်မရှိသေးပါ။ ထို့ပြင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့်လည်း မသန်စွမ်းမှုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး စနစ်တကျ သင်တန်းတက်ဘူးခြင်းမရှိသောကြောင့် များစွာသော မသန်စွမ်းဖြစ်နေမှုများသည် မဖေါ်ထုတ်နိုင်ဘဲရှိနေပါ သည်။ မိသားစုဝင် မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် အခြေခံနှင့် သနနသ်ကျသော ပြုစုနည်းသင်တန်းများ ယနေ့အထိမရှိသေးပါ။ ထိုသိုဖြစ်နေသောကြောင့် မိသားစုဝင်များအနေ ဖြင့် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များရရှိမှုတွင် အလွန်အားနည်းနေပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာများ၊ မသန်စွမ်းဆိုင်ရာဗဟုသုတများနှင့် လိုအပ်သော အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများ မိသားစုအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ရပ်ကွက်အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း မရရှိနိုင်ဘဲဖြစ်နေကြပါသည်။ မသန်စွမ်းကလေးနှင့်ပတ်သက်သော ၀န် ထုတ်ဝန်ပိုးများကို မိခင်နှင့် အဖွားတို့၏ပခုံးပေါ်တင်ထားခြင်းခံနေရပါသည်။ကလေးကို မှန်ကန်သောဝနဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးအနေအထားသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ အစွမ်းကုန်တိုးတက်မှုရရှိရန်အတွက် ဥသုံချဉ်းကပ်မှု – ကလေး၏မိသား အိမ်အခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အခြားဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်များစုစုစည်းစည်းရရန်လိုပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိုအပ်နေသော ကနဦးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ၀န် ဆောင်မှုအတွက်အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများအားဖြင့် ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန် ဆောင်မှုနှင့်အခြားကုထုံးများအားဖြင့် ကလေးအနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ သွားလာလှုပ်ရှားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် တိုးတက်မှုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပန်းတိုင် စောလျှင်စွာ သိရှိလေ့ကျင့်ပေးခြင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ကုထုံး အထူးပညာရေး ပံ့ပိုးပေါင်းစည်းသည့် ဝန်ဆောင်မှု
ရည်ရွယ်ချက် • ၆နှစ်အောက်ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုကို အပြည့်အဝရရှိရန်၊
• မိဘများမှ ပိုမိုနားလည် သိရှိလာ ပြီးထိရောက်စွာ ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန်၊
•  နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာများကို လျော့ချ၊ ကာကွယ်နိုင်ရန်၊
ကလေး၏ စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံးရရှိ၊
နောက်ဆက် တွဲပြသနာကို လျော့ချနိုင်၊
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစိတ် မြင့်တက်လာ
ကလေးမှပတ်ဝန်ကျင်နှင့် မိမကိုယ်ကို ဂရုပြုခြင်းများကို သင်ကြားပေးရန်၊ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပေးရန်၊ ကိုယ်တိုင် လုပ်တတ်ရန်နှင့် လူမှုဆက်ဆံ ရေးတို့ကို သင်ပေးရန်။ ကလေး၏ လိုအပ်ချက်ကို စိစစ်၊
လိုအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းပြီး ဥသုံချဉ်းကပ်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
အဓိက လှုပ်ရှားမှု •    အသိပညာပေး ဆွေးနွေးခြင်း၊
•    အခြေခံ ကျန်မာရေး ဝန်ဆောင်မှု၊
•    ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု၊
•    မူကြိုပညာရေး၊
•    မိဘများကို ပညာပေး၊ လမ်းညွှန်၊ အကြံ ပေးရန်။
လေ့ကျင့်ခန်း (ကာယ) / (အနုစိတ်)၊ ရေကုထုံး၊ ဂီတကုထုံး၊ အာရုံကြောဖြေ လျော့ခြင်း၊ မသန်စွမ်း အားကစား၊ အားပြုကရိယာ၊ မိဘများကိုအကြံပေး၊ ဆွေးနွေးလမ်းညွှန်ပေးခြင်း။ အထူးပညာရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်အကြို သင်တန်းများ၊ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ မှတ်ဉာဏ်၊ အမူအကျင့်၊ လူမှုရေးဝင်ဆန့်မှု၊ ကစားခြင်း၊ မိဘများ ကိုအကြံပေး၊ ဆွေးနွေးလမ်းညွှန်ပေး ခြင်း။ ကလေးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ အစီအစဉ် ချမှတ်ခြင်း၊ မသန်စွမ်းအားကစား၊ အသိ ပညာပေးခြင်း၊ ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက် မှု၊ ကြိုပို့/အဟာရကြွေးခြင်း၊ လူမှုရေးဝန် ဆောင်မှုများ၊ တဆင့်လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ မိဘများကိုအကြံပေး၊ ဆွေးနွေးလမ်းညွှန် ပေးခြင်း။