ဧဒင်ရိပ်မြုံသို့ ပေးလှူခြင်းအားလုံးသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိိ ဧဒင်ရိပ်မြံုသို့ပုံမှန်လာရောက်နေသော မသန်စွမ်းကလေးများ၏ ဘဝအတွက် ထိရောက် စွာအသုံးပြုနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့လှူဒါန်းမည်နည်း ဧဒင်ရိပ်မြံုသို့ လစဉ်ပုံမှန်လှူဒါန်းပေးခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ကြံုကြိုက်၍ တစ်ခါတစ်...